Category

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลุง : ทำไมไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่เว้นแต่คุณหมอ พูดถึงแต่ “วัดไวท่อนทราย” วัดนี้มีพระดีรึแม่หนู

พยาบาล : …???
การวัด Vital Sign คือ กรตรวจวัดสัญญาณชีพ หรือสัญาณที่บ่งบอกถึงการมีชีวิต เป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงความปกติ หรือผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย 4 ตัว

1. ชีพจร แสดงถึง อัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse/Pulse Rate ย่อ P หรือ PR)
2. ความดันโลหิต (Blood Pressure ย่อ BP)
3. การหายใจ ( Respiratory Rate)
4. อุณหภูมิ( Body Temperature ย่อ T)

ถาม : การวัดส่วนสูงและน้ำหนักมีความจำเป็นหรือไม่เมื่อมาตรวจสุขภาพ

ตอบ : มีความจำเป็น เนื่องจาก น้ำหนัก และส่วนสูงใช้คำนวณ Body Mass Index (BMI) ค่าความหนาของร่างกาย ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคำนวณได้จาก การใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกกำลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังสูตรต่อไปนี้

สูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม และสูง 160 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 65
(1.60)2
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 20.31

เรื่องศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพที่พบได้บ่อย

สามารถดูรายละเอียด รายการตรวจสุขภาพประจำปี 29 ข้อ ได้ที่ http://www.ubonrak.co.th/portfolio/29-annual-health-check-ups/

คำแนะนำเพื่อเตรียมตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ หากกระหายน้ำหรือหิวน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าเล็กน้อย
2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย
3. ผู้รับการตรวจที่เป็นสุภาพสตรีไม่ควรเข้ารับการตรวจฯระหว่างมีประจำเดือน ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
4. ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
5. กรณีมีรายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนต้องงดอาหารต่อ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ
6. หลังจากเจาะเลือดและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนแล้วสามารถรับประทานอาหารได้
7. กรณีมีตรวจหัวใจแบบวิ่งสายพาน ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบ และชุดกีฬามาด้วย เพื่อความสะดวกในการวิ่งสายพาน
8. การเก็บปัสสาวะ ให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนแล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง(midstream urine) สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน ไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
9. สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ควรงดตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก(สามารถตรวจอัลตร้าซาวด์ได้) และมะเร็งปากมดลูก กรณีสงสัยตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
10. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม โทร 045-429100 ต่อ 1426-7 ต่อ 1426-7 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

ด้วยความปารถนาดีจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
“บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
Service by Heart Care as Our Family
โทร. 045 – 429100
เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th
Line@ubonrak

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

39 total views, 2 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤศจิกายน

สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยเบาหวาน  ปกติ 5,190 บาท โปรโมชั่น 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI    ราคาปกติ 1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook : Ubonrak Thonburi Hospital       Line@ubonrak

235 total views, 4 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน
เราห่วงใย…หัวใจคุณ

ดูแลทุกจังหวะหัวใจ ของคนที่คุณรักด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เราห่วงใย…หัวใจคุณ

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

โปรแกรมที่ 2 เราห่วงใย…หัวใจคุณ ปกติ 5,420 บาท โปรโมชั่น 4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (EST) ปกติ 2,500 บาท  โปรโมชั่น 2,200 บาท
  2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง สะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ปกติ 3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,600 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

521 total views, 1 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...