Category

สงกรานต์

รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์
ออเจ้า…เพลานี้ได้เวลารดน้ำขอพรคนไข้ในเรือนอุบลรักษ์นะเจ้าคะ…โอเคร๊…

แกลเลอรี่