ห้อง VIP (5,200.-)

02/09/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง VIP   

3,900

650

650

5,200

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...