อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย

เพื่อให้อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยมีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
  • ห้อง Super VVIP (6,500.-)

  • ห้อง Super VIP (5,800.-)

  • ห้อง VIP (5,100.-)

  • ห้อง Super Deluxe (3,900.-)

  • ห้อง Deluxe (3,600.-)

  • ห้อง Super Superior (3,100.-)

  • ห้อง Standard (2,600.-)