แผนกผ่าตัด OR

Surgical Operation
23/07/2013
Off

แผนกผ่าตัด OR (Surgical Operation )

จำนวนห้องที่ใช้ในการผ่าตัดมีทั้งหมด 3 ห้อง
ศักยภาพในการผ่าตัดของโรงพยาบาล ทำการผ่าตัดโดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

การให้บริการ

1. ผ่าตัดศัลยกรรมทั่ไป เช่น ไส้ติ่ง ถุงน้ำดี ม้าม ตับ ผ่าตัดลำไส้ เป็นต้น
2. ศัลยกรรมกระดูก เช่น ผ่าตัดกระดูกหักต่างๆ ผ่าตัดโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นประสาท น่อง เส้นเฮ้นต่างๆ
3. ศัลยกรรมสูตินรีเวช เช่น ผ่ตัดคลอด ผ่าตัดมดลูก ต่อหมัน ทำหมัน ตกแต่งช่องคลอด เป็นต้น
4. ศัลยกรรมประสาท เช่นผ่าตัดสมองจากเลือดออก ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ผ่าตัดเส้นประสาทเป็นต้น
5. การผ่าตัดท่อทางเดินปัสสาวะ เช่น ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ผ่าตัดนิ่วในท่อปัสสาวะ ผ่าตัดนิ่วในไต ผ่าตัดไต เป็นต้น
6. การผ่าตัดตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ เป็นต้น
7. ศัลยกรรมความงาม เช่น เสริมหน้าอก เสริมจมูก ดึงหน้าท้อง ดูดไขมัน เป็นต้น

การทำผ่าตัดทั้งหมดโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ผู้ช่วยผ่าตัดที่ทำงานเฉพาะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง

2,306 total views, 2 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...