แผนกผู้ป่วยเด็ก

แผนกผู้ป่วยเด็ก

ปัจจุบันแผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการดูแลรักษาในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 13 ปี โดยกุมารแพทย์ เช่น

–    โรคหัวใจเด็ก

–     โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

–     โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก

–     โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

–     โรคเลือดในเด็ก

–     โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กสำหรับเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศ