โทรศัพท์ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

โทรศัพท์: 045-429100 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน สี่ หลัก ตามต้องการติดต่อหน่วยงาน ดังนี้ค่ะ

หน่วยงานบริการ:

ER: 1107, 1146
LAB ( ห้องเจาะเลือด) : 1121, 1570
OPD 1: 1123, 1124
X-Ray : 1102, 1103
การเงิน (ชั้น 2) :
ศูนย์ MRI : 1320, 1321
ศูนย์ตรวจสุขภาพ : 1426, 1427
ห้องเจาะเลือด : 1121, 1570, 1117
เภสัชกรรม : 1111, 1115
OPD 2 : 2241, 2242
OPD 3 สูติ นรีเวช : 2523
OPD 3 เด็ก : 2258
กายภาพบำบัด: 2218, 2208
ทันตกรรม : 2203
ICU : 3306, 3308
LR/NS (ห้องคลอด) : 3309
OR (ห้องผ่าตัด) : 3304, 3310
ไตเทียม ชั้น 3 : 3340, 3341
ไตเทียม ชั้น5 : 5503, 5504, 5513, 5356
Ward 4 : 4400, 4420
Ward5 : 5500, 5520
Ward6 : 6600, 6620
Ward7 : 7700, 7720

งานบริการอื่นๆ

ประกันชีวิต (ชั้น 2) : 2317
ประกันชีวิต/พ.ร.บ. (ชั้น 1) : 1127, 1131
เวชระเบียน (ผู้ป่วยใน) : 1133
เวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก) : 1135
การเงิน (IPD) : 1109, 2192, 2319
การเงิน (OPD) : 1114, 1116
โภชนาการ : 1138 1139
ยานพาหนะ : 1144
ศูนย์เปล : 1140, 1108
คลังยา : 2207

ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล : 2211, 2213
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และสื่อสารองค์กร : 8835
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน : 8845
ผู้จัดการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการบริหาร : 8831
ผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ : 8822
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ : 8818

หน่วยงานสนับสนุน

ลูกค้าสัมพันธ์ : 1118, 1172
การตลาด : 8805, 8806, 8807
ซ่อมบำรุง 1188
จัดซื้อ : 8816, 8801
ทรัพยากรมนุษย์ : 8824, 8809, 8823, 8829
บัญชี (รายได้) : 8810
บัญชี (ลูกหนี้) : 8830
บัญชี (เงินฝาก) : 8826
บัญชี (เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย) : 8825
พัสดุ : 2233, 2726
คอมพิวเตอร์ : 2232, 2323

8,745 total views, 33 views today