โปรแกรมตรวจสุขภาพ

8 โปรแกรมตรวจสุขภาพ อุบล และบริการทางการแพทย์อื่นๆ : โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพผู้ที่มี อายุ 35+ โปรแกรมที่ 4 ตรวจสุขภาพผู้ที่มี อายุ 40 ปี ขึ้นไป โปรแกรมที่ 5 ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป โปรแกรมที่ 6 ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุ 45+ โปรแกรมที่ 7 ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 55+ โปรแกรมที่ 8 ตรวจสุขภาพคู่รักกำลังจะแต่งงานหรือเตรียมมีบุตร 985 total views, 4 views today FacebookTwitterGoogle PlusLine