ติดต่อเรา

Contact Us
View Larger Map
ติดต่อสอบถาม
สอบถามปัญหาสุขภาพ รวมทั้งบริการได้โดยตรงที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เลขที่ 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร: 045-429100
แจ้งอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน: 045-429111 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน อุบัติเหตุ)
แฟกซ์: 045-429159

โซเชียลเน็ตเวิร์ค