Category

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์

ตารางเวรแพทย์ จันทร์-ศุกร์

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ ประจำโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี วันจันทร์-ศุกร์

ตารางเวรแพทย์

ตารางเวรแพทย์

ตารางเวรแพทย์

ตารางเวรแพทย์

ตารางออกตรวจ OPD แพทย์โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น.
หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาโทรสอบถามอีกครั้งก่อนเข้ารับการตรวจ 045-429100

3,998 total views, no views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...