Category

โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด”เรารักไต”

ไตเสื่อมรู้ได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด”เรารักไต” ราคาเริ่มต้นที่ 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรคไต ปกติ 4,350บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ปกติ 4,750 บาท โปรโมชั่น 3,600 บาท
โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ปกติ 5,190 บาท โปรโมชั่น 3,990 บาท
โปรแกรมที่ 4 ประเมินและติดตามและโรคไต ปกติ 5,390 บาท โปรโมชั่น 4,100 บาท
โปรแกรมที่ 5 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและประเมินติดตามโรคไต ปกติ 5,790 บาท โปรโมชั่น 4,300 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ : ตรวจอัลตร้าซาวด์ท้องบน/ล่าง(U/S Whole Abdomen) เน้นตรวจไต,ท่อไต,กระเพาะปัสสวะ และขนาดของไต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7

Facebook :Ubonrak Thonburi Hospital
LineID:@ubonrak
บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท

        

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด”เรารักไต”

773 total views, no views today

รู้ทัน-ป้องกันได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด

รู้ทัน…ป้องกันได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เพชรฆาตเงียบ ที่คุณต้องเฝ้าระวัง”

โปรแกรมที่ 1  “ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันสะสมในเลือด  (Triglyceride)
ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจกรดยูริก (Uric acid)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อทราบการทำงานของหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน/ล่าง (U/S Whole Abdomen)

ราคาปกติ 4,350 บาท
ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท 

โปรแกรมที่ 2 “ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจหมู่เลือด (ABO Group)
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ  (Rh Group)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย  (Hemoglobin Typing)

ราคาปกติ 1,060 บาท
ราคาโปรโมชั่น 800 บาท

โปรแกรมที่ 1 + โปรแกรมที่ 2  “ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น”

ราคาปกติ 5,410 บาท
ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค 2561

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)

ราคาปกติ 7,500 บาท
ราคาโปรโมชั่น 600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)

ราคาปกติ 1,200 บาท
ราคาโปรโมชั่น 1,000  บาท

3,584 total views, 3 views today

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไตราคาเหมาจ่าย

 1. แบบใช้เส้นเลือดผู้ป่วยเอง (AVF) 17,000 บาท
 2. เปลี่ยนและแก้ไขเส้นเลือดเดิมผู้ป่วย กรณีเคยทำเส้นฟอกเลือดมาก่อน(Revise AVF) 24,000 บาท
 3. แบบใช้เส้นเลือดเทียม (AV Graft) 40,000 บาท

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
การเข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับสภาวะผู้ป่วย และดุลยพินิจของแพทย์
สอบถามเพิ่มเติม แผนกOPD1 โทร 045-429100 ต่อ 1123,1124

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่าย

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่ายราคา 85,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้

 1. นอนโรงพยาบาล 2 วัน ห้อง Standard (ราคา 2,600 บาท/วัน)
 • ถ้านอนห้องแพงกว่า Standard จ่ายค่าห้องตามจำนวนที่เกิน รวมเข้าไปในราคา

85,000 บาท

 • ถ้านอนนานกว่า 2 วัน จ่ายค่าห้องตามจำนวนวันที่เกิน รวมเข้าไปในราคา 85,000 บาท
 1. ราคานี้รวมค่าห้องผ่าตัด  ค่าแพทย์ผ่าตัด  ค่าแพทย์ดมยา ค่าเยี่ยมไข้  ค่ายาที่ใช้ 2 วัน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด  ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจ EKG  ค่าเอกซเรย์ปอด และค่ายากลับบ้าน (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท)
 1. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ต้องจ่ายเพิ่มเติมจากราคา Package
 2. ถ้าต้องให้เลือด ต้องจ่ายค่าเลือดเพิ่มเติม

ระวังป้องกัน…โรคไต ปกติ 3,460 บาท โปรโมชั่น 2,600บาท

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต

 1. อายุมากกว่า 30 ปี
 2. เป็นโรคเบาหวาน
 3. เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 4. เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 5. มีประวัติเป็นโรคเก๊าท์
 6. สูบบุหรี่เป็นประจำ
 7. รับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำ
 8. มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 9. รับประทานอาหารรสเค็ม หรืออาหารที่มีไขมันสูง
 10. มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง
 11. มีอาการบวมตามร่างกาย
 12. ปัสสาวะมาก หรือน้อยผิดปกติ ปัสสาวะปนเลือด ปัสสาวะเป็นฟอง ปัสสาวะ มีกรวดหรือทรายปน ปัสสาวะตลอดคืน หรือปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน

 

ราคาปกติ 3,460 บาท

ราคาโปรโมชั่น 2,600 บาท

*** งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง

บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก “15th Yrs. Anniversary Ubonrak Membercard”

พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โดยการให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายสำหรับสมาชิกบัตร และมีพันธมิตรในการให้ส่วนลดสำหหรับสมาชิกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิทธิพิเศษมากมายและการรับข่าวสารของโรงพยาบาลก่อนใคร

เงื่อนไขการสมัครบัครสมาชิก

 1. ใช้เป็นส่วนลดที่ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี
  • ค่าห้อง,ค่ายา และค่ารถพยาบาล 10%
  • ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI (Ankle-Brachial Index)
   ราคาปกติ 1,200 บาท  ลดเหลือ 1,000  บาท
  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST) ราคาปกติ 2,500 บาท ลดเหลือ 2,200 บาท
 2. รับโปรแกรมตรวจสุขภาพวันเกิด (ส่วนลด30%) จำนวน 1ชุด สามารถมอบสิทธิให้ญาติหรือคนพิเศษแทนได้
 3. รับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าพันธมิตร จำนวน 40 แห่ง

 

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

วัควีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV  Vaccine)
เข็มละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

ฉีดวัคคซีน 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน

 • เข็มแรก ฉีดเมื่อพร้อม
 • เข็มที่ 2  ฉีดเมื่อครบ 2 เดือน (นับจากวันที่ฉีดเข็มแรก)
 • เข็มที่ 3  ฉีดเมื่อครบ 6 เดือน  (นับจากวันที่ฉีดเข็มแรก)

 

มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย และเป็นมะเร็งอันดับที่ 2 ของโลกรองจากมะเร็งเต้านม ผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพศหญิงอายุ 9 ปีขึ้นไปก่อนฉีดวัคคซีน ควรได้รับคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร. 045-260300 ต่อ 123, 124

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...