Category

โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน มีนาคม

หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

ผู้หญิง ยุค 4.0 สุขภาพดี มีความสุข

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

 โปรแกรมที่ 1 Classic ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 Silver ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Gold ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)     ราคาปกติ  1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อุบลรักษ์..รักคุณ

โปรแกรมที่ 1 รักคุณ…ด้วยหัวใจ

ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

สิทธิพิเศษ  ตรวจสุขภาพเป็นคู่

ปกติ 9,560 บาท โปรโมชั่น 7,200 บาท

 

โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ…ดุจญาติสนิท

(ชาย)  ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

(หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

สิทธิพิเศษ    ตรวจสุขภาพ

คู่ชาย+หญิง ปกติ 11,990 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่ชาย+ชาย ปกติ 12,040 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่หญิง+หญิง ปกติ 11,940 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonrak Thonburi Hospital        @ubonrak

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก
UBONRAK Member Card

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI

ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาสำหรับสมาชิก 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ รอผล 7 วัน

ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาสำหรับสมาชิก 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562

327 total views, 2 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มกราคม 2562 สุขภาพดี…ปีใหม่

มีความสุข สุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี…ปีใหม่

โปรแกรมที่ 1 : สุขภาพดี ปีใหม่ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท
โปรแกรมที่ 2 : สุขภาพตับดี รับปีใหม่ ปกติ 5,880 บาท โปรโมชั่น 4,400 บาท
โปรแกรมที่ 3 : ปีใหม่…ห่างไกลมะเร็ง (ชาย) ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท
โปรแกรมที่ 4 : ปีใหม่…ห่างไกลมะเร็ง (หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

พิเศษ!!! รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เหมาจ่าย 3 เข็ม (H-B Vac : Adult)
ราคาปกติ 2,730 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part (B.M.D : Spine)
ราคาปกติ 1,400 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บา

ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)
ราคาปกติ  3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,500 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)
ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

รายการตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพ

652 total views, 1 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน ธันวาคม

เรารักพ่อ

พ่อสุขภาพดี ลูกสบายใจ

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เรารักพ่อ

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,480 บาท โปรโมชั่น 3,500 บาท

 โปรแกรมที่ 2 คุณพ่อ…สุขสดใส  ปกติ 5,040 บาท โปรโมชั่น 3,900 บาท

 โปรแกรมที่ 3 คุณพ่อ…ในดวงใจ ปกติ 6,280 บาท โปรโมชั่น 4,700 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part  (B.M.D : Spine)    ราคาปกติ 1,400 บาท  โปรโมชั่น 1,200 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 2 Part  (B.M.D :Hip & Spine)    ราคาปกติ 2,800 บาท  โปรโมชั่น 2,200 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

Ubonrak Thonburi Hospital   @ubonrak

669 total views, 1 views today

เลเซอร์ ความงาม หน้าใส ไร้ฝ้า กระ กำจัดขน

 เลเซอร์ ความงาม หน้าใส ไร้ฝ้า กระ กำจัดขน

หมดปัญหากังวลใจ เรื่อง…ขน ฝ้า กระ จุดด่างดำ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์มาตรฐานยุโรป
👰 เลเซอร์หน้าใสกระตุ้นคอลลาเจน ราคาเริ่มต้นที่ 2,800 บาท
🎅👸👳 เลเซอร์กำจัดขนถาวร ขนรักแร้ หนวด เครา ขนหน้าแข้ง ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท
👱 👩เลเซอร์ลบฝ้า กระ จุดด่างดำ และรอยสัก ราคาเริ่มต้นที่ 2,200 บาท
¤¤¤¤¤》♡《¤¤¤¤¤

เลเซอร์ ความงาม หน้าใส ไร้ฝ้า กระ กำจัดขน

เลเซอร์ ความงาม หน้าใส ไร้ฝ้า กระ กำจัดขน

สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนก OPD 2
โทร 045-429100 ต่อ 2241 , 2242

หรือ คุยสด สอบถามผ่านทางระบบแชท เฟสบุค-เพจ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เพจ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เพจ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

Line@ubonrak

Line@ubonrak

Line@ubonrak

910 total views, 5 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤศจิกายน

สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยเบาหวาน  ปกติ 5,190 บาท โปรโมชั่น 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI    ราคาปกติ 1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook : Ubonrak Thonburi Hospital       Line@ubonrak

550 total views, 1 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน ตุลาคม

สุขภาพดี…วันผู้สูงอายุสากล

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “สุขภาพดี…วันผู้สูงอายุสากล”

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย)  ปกติ 6,150 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย)  ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

 1. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) รอผล ตรวจ 7 วัน   ราคาปกติ 1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท
 2. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) รอผล ตรวจ 14 วัน   ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท
 3. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)   ราคาปกติ  3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,500 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร-ลำไส้เล็ก

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ส่วนกลาง

Package: ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ส่วนกลาง ด้วยการส่องกล้อง…โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

Check for stomach disorders – Small intestine

489 total views, 2 views today

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง ด้วยการส่องกล้อง

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง

Package: ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง ด้วยการส่องกล้อง…
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

424 total views, 1 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...