Category

โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี ”สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

โปรแกรมที่ 1  ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง (ABI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE ID : @ubonrak

5 total views, 4 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด
สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (หญิง) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak แอดเพื่อนเติม @ ข้างหน้าด้วยค่ะ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน เราห่วงใย…หัวใจคุณ” ดูแลทุกจังหวะหัวใจ ของคนที่คุณรัก

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 เราห่วงใย… หัวใจคุณ  ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)
ราคาโปรโมชั่น    2,200 บาท

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
ราคาโปรโมชั่น    2,600 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30  กันยายน 2562


ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak แอดเพื่อนเติม @ ข้างหน้าด้วยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

141 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม เรารักแม่

มอบของขวัญให้คุณแม่ แทนความรักความผูกพัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด
เรารักแม่

 โปรแกรมที่ 1

คุณแม่สุขภาพดี ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2

เติมรัก ให้คุณแม่ ราคาโปรโมชั่น  4,100 บาท

 โปรแกรมที่ 3

คุณแม่ในดวงใจ ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดง (ABI&CAVI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD 2 part : Hip&Spine)   ราคาโปรโมชั่น    2,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

 

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ตรวจคัดกรองมะเร็ง

 โปรแกรมที่ 1

Standard CANCER ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2

Male CANCER ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

 โปรแกรมที่ 3

Lady CANCER ราคาโปรโมชั่น 8,100 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน “เรารักไต

ไตเสื่อม ไตวาย รู้ได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต”

โปรแกรมที่ 1

ตรวจคัดกรองโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

โปรแกรมที่ 3

ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมที่ 4

ประเมินและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,100 บาท

โปรแกรมที่ 5

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจ

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์

 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

 

743 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤษภาคม

เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

รู้ทัน…ป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

 โปรแกรมที่ 1 ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย ราคาโปรโมชั่น  800 บาท

โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม พิเศษ!!!

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)      ราคาโปรโมชั่น    600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)    ราคาโปรโมชั่น   1,000 บาท

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

756 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน เมษายน

ครอบครัวสุขสันต์

มอบความสุข มอบความห่วงใย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ครอบครัวสุขสันต์

 โปรแกรมที่ 1 ชาย ปกติ 6,150 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

 โปรแกรมที่ 2 หญิง ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

คู่ ชาย-ชาย หญิง-หญิง ชาย-หญิง ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

3 คนขึ้นไป ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน มีนาคม

หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

ผู้หญิง ยุค 4.0 สุขภาพดี มีความสุข

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

 โปรแกรมที่ 1 Classic ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 Silver ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Gold ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)     ราคาปกติ  1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อุบลรักษ์..รักคุณ

โปรแกรมที่ 1 รักคุณ…ด้วยหัวใจ

ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

สิทธิพิเศษ  ตรวจสุขภาพเป็นคู่

ปกติ 9,560 บาท โปรโมชั่น 7,200 บาท

 

โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ…ดุจญาติสนิท

(ชาย)  ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

(หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

สิทธิพิเศษ    ตรวจสุขภาพ

คู่ชาย+หญิง ปกติ 11,990 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่ชาย+ชาย ปกติ 12,040 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่หญิง+หญิง ปกติ 11,940 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonrak Thonburi Hospital        @ubonrak

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...