default-logo

Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ.สิริพร  วงศ์วารี สาขากุมารเวชศาตร์ระบบภูมิแพ้ ตารางออกตรวจ จันทร์ และพุธ  เวลา 17.00-19.00น. พุธ  เวลา 17.00-20.00น. แผนกผู้ป่วยนอก OPD3 โทร 045-429100 ต่อ  2523 , 2258   พญ.ปนัดดา  ดรุกาญจน์พฤติ สาขาอายุรกรรมโรคผิวหนัง ตารางออกตรวจ จันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30-19.30น. เสาร์    ...
รายละเอียด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ด้วยโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 045 – 429100 , 045-429111 สายตรง ER และหมายเลขโทรสารเป็น 045-429159 โดยจะใช้หมายเลขดังกว่าว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศ...
รายละเอียด

เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีเปิดรับสมัครงาน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี    เพศ ชาย หรือ หญิง. อายุไม่เกิน 40 ป.ตรี    สาขาบัญชี – มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี.      ค่าจ้าง 50,000 บาท/เดือน   สมุห์บัญชี เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี...
รายละเอียด

ระวังป้องกัน…โรคไต

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต อายุมากกว่า 30 ปี เป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีประวัติเป็นโรคเก๊าท์ สูบบุหรี่เป็นประจำ รับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำ มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินม...
รายละเอียด

บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก “15th Yrs. Anniversary Ubonrak Membercard” พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โดยการให้สิท...
รายละเอียด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

การรักษาภาวะมีบุตรยากทำได้อย่างไร? การรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สมรส ขึ้นกับสาเหตุหรือความผิดปกติที่ตรวจพบ โดยมีแนวทางการร...
รายละเอียด

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

วัควีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV  Vaccine) เข็มละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าบริการ) ฉีดวัคคซีน 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน เข็มแรก ฉีดเมื่อพร้อม เข็มที่ 2  ฉีดเมื่อครบ 2 เดือน (นับจากวันที่ฉีดเข็มแรก) เข็มที่ 3  ฉีดเ...
รายละเอียด

การตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiogram

Echocardiogram การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง   เพื่อดูการบีบตัวกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อประเมินภาวะตีบของหลอดเลือดหัวใจ เพื่อดูขนาดของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ  ...
รายละเอียด

สวนสวยเพื่อสุขภาพ

บริการสถานที่เพื่อสุขภาพที่ดี สวนออกกำลังกายลอยฟ้าชั้น4 สนับสนุนและกระตุ้นให้มาใส่ใจสุขภาพของตนด้วยการออกกำลังกายประยุกต์ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้...
รายละเอียด
12