Category

กิจกรรม

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ สำนักงานสาธารฌสุขจังหวัคศรีสะเกษ…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ

 

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ตัวแทนประกันชีวิต

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ตัวแทนประกันชีวิต Meeting & Share 2016

ณ ห้องประชุมชั้น 8 รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2559

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

ภาพกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.  2559 ที่ผ่านมา

15 ปี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 8 รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี นายแพทย์สุรชัย สุพันธ์มาตย์ ผู้อำนวยการ รพ. ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักรบาตรพระเช้า และให้บริการตรวจสุขภาพชุด “สุขภาพดี 15 ปี รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี 10 รายการๆ ละ 15 บาท ”

บริเวณด้านหน้า รพ.เพื่อคืนกำไรสู่สังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลฯและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รพ.จะนำรายได้ทั้งหมดบริจาคเพื่อการกุศลต่อไป

การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รพ. อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดให้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” โดยมีนายแพทย์เชวง ลิขสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการแพทย์ เป็นประธานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทบทวนแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานในแนวทางเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและตนเอง เมื่อวันที่9–10กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 8