Category

กิจกรรม

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน โดยร้อยรวมใจสมทบทุนทรัพย์จากคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกคนเพื่อซื้อจักรยานให้น้องๆโรงเรียนห่างไกลทุรกันดาร ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนทั้งหมด 100 คัน เพื่อมอบให้น้องๆจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1.ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา ต.โนนค้อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

2. ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

3.ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

4.ศกร.ตชด.AIA ประเทศไทย บ้านป๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

5.ศกร.ตชด. AIA ประเทศไทย บ้านตาหวาน ต.แก้งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

โดยมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและคณะตัวแทนพนักงานโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มอบจักรยาน และเตียงผู้ป่วยประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และศูนย์แพทย์ ตชด.ที่ 22 ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีครูใหญ่ และตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ. ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0 ให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง”

โดยมีแพทย์หญิงวิชชุดา สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ในงานมีกิจกรรมร่วมเสวนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี  โดย พญ.วรางคณา แก้วพรหม  สูติ นรีแพทย์ และ นพ.บัลลังก์ ศรีกฤษณะรัตน์ กุมารแพทย์และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ร่วมทำ Work Shop กับคุณแอน อลิชา หิรัญพฤกษ์  หนังสือนิทานเล่มแรกของลูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่จัดทำด้วยตัวเองเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกรัก

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบ 17 ปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำมูล และจุดที่มวลน้ำไหลผ่านทั้งเขตอำเภอเมือง และต่างอำเภอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนต้องอพยพครอบครัวมาพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดบริการ

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จึงได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงในเขตรอบๆโรงพยาบาลและในอำเภอเมือง เพื่อมอบอาหาร วัตถุดิบปรุงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ รวมทั้งตรวจรักษาเบื้องต้น และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว

Gallery:

23 total views, 1 views today

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 ตัวแทน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารสาธารณสุข แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว

?ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารแผนกสาธารณสุข
ดร.วันนะไช สาดตะกูน สาธารณะสุขแขวงจำปาสัก
ดร.กิดสะแหวง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก

?รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.คำสิง ผอ.รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.จันปะสง รองผอ.แขวงจำปาสัก

?รพ.ปากซอง
ดร.บัวลอน ผอ.รพ.ปากซอง
ดร.พอนสะหวัน รองผอ.รพ.ปากซอง
โดยคณะได้แนะนำโรงพยาบาล และประสานความร่วมมือระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแขวงจำปาสัก สปป.ลาวและ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้รับบริการ

?ทั้งนี้คณะตัวแทนโรงพยาบาลและผู้ประสานงานภาครัฐได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ผู้บริหารทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

?รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ขอขอบคุณ คุณพิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตัวแทนภาครัฐที่ได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Gallery

 

145 total views, no views today

ต้อนรับคณะแพทย์-ผู้บริหาร จากกัมพูชา

ต้อนรับคณะแพทย์และผู้บริหาร จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

4 พ.ค 2562 คณะแพทย์และผู้บริหาร Medicare Angkor Polyclinic จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อวางระบบและเตรียมความพร้อม Medicare Angkor Polyclinic ที่กำลังจะเปิดทำการเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพ นพ.ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนโรงพยาบาลบางส่วนให้การต้อนรับ

ในช่วงเย็นวันเดียวกันผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญวิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ พญ.วิชชุดา สุพันธมาตย์ ผอ.ด้านวิชาการได้เป็นตัวแทนเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแด่คณะอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้

341 total views, 1 views today

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อ วันที่ 23-24 เมษายน 2562 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติมศักดิ์ ในงานเฉลิมฉลองการเลื่อนตำแหน่งของพลเอกโปว เฮง โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และตัวแทนพนักงานไปร่วมงานแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลในจังหวัดเสียมเรียบ

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ - พลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ – พลเอกโปว เฮง

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

 

278 total views, 1 views today

ผอ.รพ. นำทีมทำภารกิจ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำทีมทำภารกิจ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำทีมทำภารกิจ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ พญ.วิชชุดา สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับพลโทโปว เฮง ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง

และได้ร่วมเป็นสักขีพยายานในพิธีมงคลสมรสของลูกค้าโรงพยาบาล ชาวกัมพูชา ก่อนที่จะแวะเยี่ยมเยียนลูกค้ารายอื่นๆเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ

หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมพิธีบุญ 100 วัน พลเอกเจีย มอน ที่บ้านพักส่วนตัว หลังจากเสร็จพิธีได้นำคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Gallery

450 total views, 2 views today

นางฟ้ากลางตลาด

นางฟ้ากลางตลาด

ในนาม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชม คุณเนาวรัตน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าศูนย์ไตเทียม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้ช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ผู้ประสบเหตุล้มลงชักเกร็งกลางตลาด จนเริ่มรู้สึกตัวและนำส่ง 1669 เพื่อวินิจฉัยและรักษาในขั้นต่อไป

ซึ่ง CPR หนึ่งใน 6 สมรรถนะหลักของพนักงาน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี (6 Core Competency) คือ C-CPR ( Basic Life Support & Advanced Life Support )

1,650 total views, 3 views today

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนส่งเสริมจัดการแสดง จัดบูธกิจกรรมมากมาย รวมทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี

ขอขอบคุณ ทุกโรงเรียนที่ได้ส่งการแสดงของเด็ก และเยาวชนมาแสดงความสามารถด้านการแสดงออก โดยมี
รร.อนุบาลบ้านเด็ก
รร.ปากห้วยวังนอง และ
รร.ประสิทธิศึกษาสงเคราะห์

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมี
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไบโอวาลิว จำกัด
บริษัทวินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด
และรถน้ำผลไม้ Hi บักพร้าวที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทำให้งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีจัดขึ้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

แกลเลอรรี่

331 total views, no views today

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ รับรางวัลผู้บริหารระดับสูง

รางวัลผู้บริหารระดับสูง
เชิงบูรณาการทางการแพทย์ดีเด่น บสพ.รุ่น2 ปี 2561

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ รับรางวัลผู้บริหารระดับสูง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ รับรางวัลผู้บริหารระดับสูง

นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารระดับสูง เชิงบูรณาการทางการแพทย์ดีเด่น บสพ.รุ่น2 ปี 2561 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเหรียญรางวัลกลุ่มดีเด่นประเภท วิชาการยอดเยี่ยมจากงานวิจัยของกลุ่มเรื่อง SMART LIFE @ HOME

Certificate is hereby granted to Dr. SURACHAI SUPATHAMART director of Ubonrak Thonburi Hospital for successfully completing reguirements of the Executive integrated Medical management program(EMMP) Chulabhern International college of medicine Thammasat Iniverity November 27 2018

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัลกลุ่มดีเด่น ผู้บริหารระดับสูง

รางวัลกลุ่มดีเด่น ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

รางวัล ผู้บริหารระดับสูง

1,293 total views, 2 views today