Category

กิจกรรม

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ Military region 4 Hospital Cambodia

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ Military region 4 Hospital Cambodia

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และพญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายยริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี รวมเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวนทั้ง 26 คน เป็นแพทย์ 5 ทันตแพทย์ 1 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 20 คน มอบโทรทัศน์สีจอแบน สมาร์ททีวี 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องรับรองแขก VIP ตรวจคนเข้าเมือง ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง มอบให้ หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 3 กรมทหารพราน จ.ศรีสะเกษ

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจแล้วได้เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา 5-6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการ CSR สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายทหารเสียมเรียบ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ณ จังหวัดเสียมเรียบ และ แขวงอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย และร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดเทวา จังหวัดเสียมเรียบ และวัดอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย

Gallery:

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี “บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
โทร: 045–429100
เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th
คุยสดกับเรา http://www.ubonrak.co.th/#cool-fb-chat
ติดตามเรา https://www.facebook.com/Ubonrak-Thonburi-Hospital-111133668943475/
ถาม-ตอบ Line@ubonrak

140 total views, 2 views today

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เจีย มอน ราชอาณากัมพูชา

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เจีย มอน รองผบ.ทบ./ ผบ.ภท.4 ราชอาณากัมพูชา

28 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงวิภาดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายแพทย์ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้อำนวยการด้านบริหาร และตัวแทนโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเกียรติให้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เจีย มอน รองผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4 ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้แทนสมเด็จพิชัยเสนาเตีย บัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี

Gallery

87 total views, 3 views today

ต้อนรับผู้ว่าฯศรีสะเกษ-ร่วมพัฒนางานควบคุมโรคชายแดน

ตัวแทนโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเกียรติให้ส่งตัวแทนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ในการส่งมอบห้องคัดกรองโรคติดต่อ ห้องกักกันโรคติดต่อ ห้องปฐมพยาบาล และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนางานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมี นางศิริลักษณ์ ดนตรีรักษ์ หัวหน้าแผนกการตลาด และนางพูนศรี นิปัจการสุนทร พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเป็นตัวแทนโรงพยาบาล

Gallery

119 total views, 2 views today

พ.อ.จักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

พันเอกจักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เนื่องจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีโอกาสได้ดูแลนายทหารระดับสูงประเทศกัมพูชาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางกองทัพถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นอาคันตุกะด้านการทหาร พ.อ.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผบ.ฉก.1 ผบ.กรทหารราบที่6 จึงถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยกสรโรงพยาบาลเป็นผู้รับรองในครั้งนี้ และมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยใน

Gallery

263 total views, 2 views today

สำรวจ-เตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัย

ผู้บริหารโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้นำทีมทำการสำรวจ และเตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านคุณภาพ นพ.เชวง ลิขสิทธิ์ ผอ.ด้านคลินิก และอาจารย์ วรัญญ์ภร บัวแก้ว ที่ปรึกษาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำทีมสำรวจระบบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกๆระบบ

Gallery

177 total views, 1 views today

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อ.โขงเจียม

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากทางโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวแล้ว พวกเราก็ไม่ลืมที่จะดูแลคนไทยด้วยกัน เมื่อวันที่3 สิงหาคม 2561 นายแพทย์สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี และคณะ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาค มี เสื้อผ้า น้ำดื่ม อาหารแห้ง และชุดยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือชาวอำเภอโขงเจียมที่กำลังประสบอุทกภัย โดยมีท่านศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม และท่านอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาค

จากนั้นได้พบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ โดยมีผู้ประสบภัยบางส่วนได้เดินทางมาด้วยเรือ แม้ว่าจะพบความยากลำบากแต่ทุกท่านยังมีรอยยิ้ม และเข้มแข็ง ทางโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้โดยเร็วและปลอดภัย

Gallery

180 total views, 2 views today

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้นำสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วน สปป.ลาว ทำการรับมอบสิ่งของดังกล่าว 

Gallery

 

 

199 total views, 2 views today

ต้อนรับและมอบยาให้คณะประเทศกัมพูชา

ต้อนรับและมอบยาให้คณะประเทศกัมพูชา

ร่วมกับกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ มอบยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่คณะประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีได้รับเกียรติจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับคณะประเทศกัมพูชา พร้อมกันนี้โรงพยาบาลฯได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย นำโดยท่าน พล.ท.พาด โซ๊ะเพน รอง ผบ.พล.สสน3 และท่านพันเอก จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผบ.ฉก ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กรมทหารราบที่๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Gallery

333 total views, 3 views today

เสวนา สูงวัย สุขภาพดี

เสวนา สูงวัย สุขภาพดี

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จัดกิจกรรมร่วมเสวนา สูงวัย สุขภาพดี 2561

นายแพทย์ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ร่วมเสวนา สูงวัย สุขภาพดี อายุยืน ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมพยาบาล และทีมการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพสำหรับวัยเก๋า ร่วมกับ Sunee Tower Cytymall ศูนย์รวมการค้าใจกลางเมืองอุบลราชธานี

Gallery

รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์
ออเจ้า…เพลานี้ได้เวลารดน้ำขอพรคนไข้ในเรือนอุบลรักษ์นะเจ้าคะ…โอเคร๊…

แกลเลอรี่

12
สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...