Category

ข่าวสาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี ”สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

โปรแกรมที่ 1  ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง (ABI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE ID : @ubonrak

5 total views, 4 views today

รับสมัครงาน ด่วน!

รับสมัครงาน ด่วน!

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งเภสัชกร ( Full time )

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4. ตำแหน่งแม่ครัว: ** ด่วน **

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ :

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรการบริบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุหลักสูตร 6 เดือน
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานทำความสะอาด: **ด่วน**

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20- 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

7,095 total views, no views today

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน โดยร้อยรวมใจสมทบทุนทรัพย์จากคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกคนเพื่อซื้อจักรยานให้น้องๆโรงเรียนห่างไกลทุรกันดาร ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนทั้งหมด 100 คัน เพื่อมอบให้น้องๆจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1.ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา ต.โนนค้อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

2. ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

3.ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

4.ศกร.ตชด.AIA ประเทศไทย บ้านป๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

5.ศกร.ตชด. AIA ประเทศไทย บ้านตาหวาน ต.แก้งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

โดยมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและคณะตัวแทนพนักงานโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มอบจักรยาน และเตียงผู้ป่วยประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และศูนย์แพทย์ ตชด.ที่ 22 ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีครูใหญ่ และตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ. ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0 ให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง”

โดยมีแพทย์หญิงวิชชุดา สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ในงานมีกิจกรรมร่วมเสวนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี  โดย พญ.วรางคณา แก้วพรหม  สูติ นรีแพทย์ และ นพ.บัลลังก์ ศรีกฤษณะรัตน์ กุมารแพทย์และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ร่วมทำ Work Shop กับคุณแอน อลิชา หิรัญพฤกษ์  หนังสือนิทานเล่มแรกของลูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่จัดทำด้วยตัวเองเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกรัก

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบ 17 ปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำมูล และจุดที่มวลน้ำไหลผ่านทั้งเขตอำเภอเมือง และต่างอำเภอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนต้องอพยพครอบครัวมาพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดบริการ

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จึงได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงในเขตรอบๆโรงพยาบาลและในอำเภอเมือง เพื่อมอบอาหาร วัตถุดิบปรุงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ รวมทั้งตรวจรักษาเบื้องต้น และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว

Gallery:

12 total views, 1 views today

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 ตัวแทน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารสาธารณสุข แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว

?ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารแผนกสาธารณสุข
ดร.วันนะไช สาดตะกูน สาธารณะสุขแขวงจำปาสัก
ดร.กิดสะแหวง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก

?รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.คำสิง ผอ.รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.จันปะสง รองผอ.แขวงจำปาสัก

?รพ.ปากซอง
ดร.บัวลอน ผอ.รพ.ปากซอง
ดร.พอนสะหวัน รองผอ.รพ.ปากซอง
โดยคณะได้แนะนำโรงพยาบาล และประสานความร่วมมือระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแขวงจำปาสัก สปป.ลาวและ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้รับบริการ

?ทั้งนี้คณะตัวแทนโรงพยาบาลและผู้ประสานงานภาครัฐได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ผู้บริหารทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

?รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ขอขอบคุณ คุณพิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตัวแทนภาครัฐที่ได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Gallery

 

142 total views, 1 views today

ต้อนรับคณะแพทย์-ผู้บริหาร จากกัมพูชา

ต้อนรับคณะแพทย์และผู้บริหาร จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

4 พ.ค 2562 คณะแพทย์และผู้บริหาร Medicare Angkor Polyclinic จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อวางระบบและเตรียมความพร้อม Medicare Angkor Polyclinic ที่กำลังจะเปิดทำการเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพ นพ.ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนโรงพยาบาลบางส่วนให้การต้อนรับ

ในช่วงเย็นวันเดียวกันผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญวิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ พญ.วิชชุดา สุพันธมาตย์ ผอ.ด้านวิชาการได้เป็นตัวแทนเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแด่คณะอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้

334 total views, 1 views today

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อ วันที่ 23-24 เมษายน 2562 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติมศักดิ์ ในงานเฉลิมฉลองการเลื่อนตำแหน่งของพลเอกโปว เฮง โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และตัวแทนพนักงานไปร่วมงานแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลในจังหวัดเสียมเรียบ

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ - พลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ – พลเอกโปว เฮง

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

 

272 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤษภาคม

เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

รู้ทัน…ป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

 โปรแกรมที่ 1 ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย ราคาโปรโมชั่น  800 บาท

โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม พิเศษ!!!

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)      ราคาโปรโมชั่น    600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)    ราคาโปรโมชั่น   1,000 บาท

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

756 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน เมษายน

ครอบครัวสุขสันต์

มอบความสุข มอบความห่วงใย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ครอบครัวสุขสันต์

 โปรแกรมที่ 1 ชาย ปกติ 6,150 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

 โปรแกรมที่ 2 หญิง ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

คู่ ชาย-ชาย หญิง-หญิง ชาย-หญิง ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

3 คนขึ้นไป ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak