Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน มีนาคม

หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

ผู้หญิง ยุค 4.0 สุขภาพดี มีความสุข

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

 โปรแกรมที่ 1 Classic ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 Silver ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Gold ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)     ราคาปกติ  1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

วาเลนไทน์ชวนกันบอกรักด้วยการบริจาคโลหิต

วาเลนไทน์ชวนกันบอกรักด้วยการบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติเขตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี
พร้อมรับเสื้อสวยๆจากใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
แผนกการตลาด 045-419100 ต่อ 8805,8806 และ 8807

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อุบลรักษ์..รักคุณ

โปรแกรมที่ 1 รักคุณ…ด้วยหัวใจ

ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

สิทธิพิเศษ  ตรวจสุขภาพเป็นคู่

ปกติ 9,560 บาท โปรโมชั่น 7,200 บาท

 

โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ…ดุจญาติสนิท

(ชาย)  ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

(หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

สิทธิพิเศษ    ตรวจสุขภาพ

คู่ชาย+หญิง ปกติ 11,990 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่ชาย+ชาย ปกติ 12,040 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่หญิง+หญิง ปกติ 11,940 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonrak Thonburi Hospital        @ubonrak

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคนิคการแพทย์ )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( กายภาพบำบัด )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

5. ตำแหน่งแม่ครัว:

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งธุรการพัสดุ:

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 20- 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช./ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรการบริบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุหลักสูตร 6 เดือน
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ตำแหน่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.6
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. ( 045 ) 429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

4,153 total views, 10 views today

นางฟ้ากลางตลาด

นางฟ้ากลางตลาด

ในนาม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชม คุณเนาวรัตน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าศูนย์ไตเทียม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้ช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ผู้ประสบเหตุล้มลงชักเกร็งกลางตลาด จนเริ่มรู้สึกตัวและนำส่ง 1669 เพื่อวินิจฉัยและรักษาในขั้นต่อไป

ซึ่ง CPR หนึ่งใน 6 สมรรถนะหลักของพนักงาน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี (6 Core Competency) คือ C-CPR ( Basic Life Support & Advanced Life Support )

600 total views, 27 views today

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนส่งเสริมจัดการแสดง จัดบูธกิจกรรมมากมาย รวมทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี

ขอขอบคุณ ทุกโรงเรียนที่ได้ส่งการแสดงของเด็ก และเยาวชนมาแสดงความสามารถด้านการแสดงออก โดยมี
รร.อนุบาลบ้านเด็ก
รร.ปากห้วยวังนอง และ
รร.ประสิทธิศึกษาสงเคราะห์

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมี
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไบโอวาลิว จำกัด
บริษัทวินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด
และรถน้ำผลไม้ Hi บักพร้าวที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทำให้งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีจัดขึ้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

แกลเลอรรี่

144 total views, 6 views today

เชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆหนูๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆหนูๆ
เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆหนูๆ มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างโรงพยาบาล เวลา 08.00-12.00น.  อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

141 total views, 2 views today

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ประจำปี 2562

เชิญชวนน้องๆหนูๆมาร่วมสนุก ร้อง เล่น เต้นโชว์ มีของรางวัลมากมาย ในกิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ประจำปี 2562 ณ บริเวณข้างโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.

265 total views, 2 views today

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก
UBONRAK Member Card

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI

ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาสำหรับสมาชิก 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ รอผล 7 วัน

ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาสำหรับสมาชิก 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562

327 total views, 2 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...