Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม เรารักแม่

มอบของขวัญให้คุณแม่ แทนความรักความผูกพัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด
เรารักแม่

 โปรแกรมที่ 1

คุณแม่สุขภาพดี ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2

เติมรัก ให้คุณแม่ ราคาโปรโมชั่น  4,100 บาท

 โปรแกรมที่ 3

คุณแม่ในดวงใจ ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดง (ABI&CAVI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD 2 part : Hip&Spine)   ราคาโปรโมชั่น    2,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

 

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ตรวจคัดกรองมะเร็ง

 โปรแกรมที่ 1

Standard CANCER ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2

Male CANCER ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

 โปรแกรมที่ 3

Lady CANCER ราคาโปรโมชั่น 8,100 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน “เรารักไต

ไตเสื่อม ไตวาย รู้ได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต”

โปรแกรมที่ 1

ตรวจคัดกรองโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

โปรแกรมที่ 3

ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมที่ 4

ประเมินและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,100 บาท

โปรแกรมที่ 5

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจ

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์

 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

 

733 total views, 1 views today

ต้อนรับคณะแพทย์-ผู้บริหาร จากกัมพูชา

ต้อนรับคณะแพทย์และผู้บริหาร จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

4 พ.ค 2562 คณะแพทย์และผู้บริหาร Medicare Angkor Polyclinic จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อวางระบบและเตรียมความพร้อม Medicare Angkor Polyclinic ที่กำลังจะเปิดทำการเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพ นพ.ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนโรงพยาบาลบางส่วนให้การต้อนรับ

ในช่วงเย็นวันเดียวกันผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญวิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ พญ.วิชชุดา สุพันธมาตย์ ผอ.ด้านวิชาการได้เป็นตัวแทนเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแด่คณะอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้

326 total views, 1 views today

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อ วันที่ 23-24 เมษายน 2562 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติมศักดิ์ ในงานเฉลิมฉลองการเลื่อนตำแหน่งของพลเอกโปว เฮง โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และตัวแทนพนักงานไปร่วมงานแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลในจังหวัดเสียมเรียบ

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

งานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ - พลเอกโปว เฮง

นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ – พลเอกโปว เฮง

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

พลเอกโปว เฮง-นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

 

262 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤษภาคม

เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

รู้ทัน…ป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

 โปรแกรมที่ 1 ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย ราคาโปรโมชั่น  800 บาท

โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม พิเศษ!!!

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)      ราคาโปรโมชั่น    600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)    ราคาโปรโมชั่น   1,000 บาท

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

747 total views, 3 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน เมษายน

ครอบครัวสุขสันต์

มอบความสุข มอบความห่วงใย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ครอบครัวสุขสันต์

 โปรแกรมที่ 1 ชาย ปกติ 6,150 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

 โปรแกรมที่ 2 หญิง ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น  4,700 บาท

คู่ ชาย-ชาย หญิง-หญิง ชาย-หญิง ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

3 คนขึ้นไป ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน มีนาคม

หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

ผู้หญิง ยุค 4.0 สุขภาพดี มีความสุข

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

 โปรแกรมที่ 1 Classic ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 Silver ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Gold ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)     ราคาปกติ  1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
   46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE@ubonrak

วาเลนไทน์ชวนกันบอกรักด้วยการบริจาคโลหิต

วาเลนไทน์ชวนกันบอกรักด้วยการบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติเขตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี
พร้อมรับเสื้อสวยๆจากใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
แผนกการตลาด 045-419100 ต่อ 8805,8806 และ 8807
สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...