หญิงยุคใหม่สุขภาพดี มีความสุข Happy Women

หญิงยุคใหม่สุขภาพดี มีความสุข Happy Women ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด“หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ“ รายการ โปรแกรมที่ 1              Classic โปรแกรมที่ 2            Silver โปรแกรมที่ 3      Gold 1.  วัดความดันโลหิตชีพจรและตรวจร่าง...
รายละเอียด

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต ราคาเหมาจ่าย แบบใช้เส้นเลือดผู้ป่วยเอง (AVF) 17,000 บาท เปลี่ยนและแก้ไขเส้นเลือดเดิมผู้ป่วย กรณีเคยทำเส้นฟอกเลือดมาก่อน (Revise AVF) 24,000 บาท แบบใช้เส้นเลือดเทียม (AV Graft) 40,000 บาท ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม...
รายละเอียด

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่าย

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่ายราคา 85,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้ นอนโรงพยาบาล 2 วัน ห้อง Standard (ราคา 2,600 บาท/วัน) ถ้านอนห้องแพงกว่า Standard จ่ายค่าห้องตามจำนวนที่เกิน รวมเข้าไปใ...
รายละเอียด

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ.สิริพร  วงศ์วารี สาขากุมารเวชศาตร์ระบบภูมิแพ้ ตารางออกตรวจ จันทร์ และพุธ  เวลา 17.00-19.00น. พุธ  เวลา 17.00-20.00น. แผนกผู้ป่วยนอก OPD3 โทร 045-429100 ต่อ  2523 , 2258   พญ.ปนัดดา  ดรุกาญจน์พฤติ สาขาอายุรกรรมโรคผิวหนัง ตารางออกตรวจ จันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30-19.30น. เสาร์    ...
รายละเอียด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ติดต่อ ด้วยโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 045 – 429100 โทรแจ้งอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 045-429111 หมายเลขโทรสารเป็น 045-429159...
รายละเอียด

โรงพยาบาลอุบลรักษ์เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ทันตแพทย์, สมุหบัญชี ,พนักงานบัญชี, ร.ป.ภ และ พนักงานซักรีด

ทางโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้ ทันตแพทย์ปฎิบัติงานประจำ (Full time) 1 อัตรา (เพศ : ชาย หรือ หญิง) ตำแหน่ง ร.ป.ภ จำนวน 1 อัตรา ( เพศ : ชาย ) ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา (เพศ : ชาย) สมุหบัญชี  1 อัตรา ( เพศ : หญิง) พนักงานบัญชี 1 อัตรา...
รายละเอียด

เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีเปิดรับสมัครงาน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี    เพศ ชาย หรือ หญิง. อายุไม่เกิน 40 ป.ตรี    สาขาบัญชี – มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี.      ค่าจ้าง 50,000 บาท/เดือน   สมุห์บัญชี เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี...
รายละเอียด

โปลิโอ โรคที่กลับฟื้นคืนชีพ

โปลิโอ โรคที่กลับฟื้นคืนชีพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ผู้ป่วยโปลิโอจากการกลายพันธ์ของวัคซีนแบบหยอดใน ประเทศเพื่อนบ้าน  โดย กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของเชื้อโป...
รายละเอียด