ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

รายการตรวจ โปรแกรมที่ 1    ชุดมาตรฐาน โปรแกรมที่ 2  รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน   1.  วัดความดันโลหิตชีพจรและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) * *  2.  เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (Chest X-ray) * *  3.  ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) * *  4.  ตรวจปัสสาวะ (UA) * *  5...
รายละเอียด

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต

Package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต ราคาเหมาจ่าย แบบใช้เส้นเลือดผู้ป่วยเอง (AVF) 17,000 บาท เปลี่ยนและแก้ไขเส้นเลือดเดิมผู้ป่วย กรณีเคยทำเส้นฟอกเลือดมาก่อน (Revise AVF) 24,000 บาท แบบใช้เส้นเลือดเทียม (AV Graft) 40,000 บาท ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม...
รายละเอียด

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่าย

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy) เหมาจ่ายราคา 85,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้ นอนโรงพยาบาล 2 วัน ห้อง Standard (ราคา 2,600 บาท/วัน) ถ้านอนห้องแพงกว่า Standard จ่ายค่าห้องตามจำนวนที่เกิน รวมเข้าไปใ...
รายละเอียด

การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterigium)

  การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterigium) ราคา 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้ ราคานี้ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล ราคานี้รวมค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่ายาที่ใช้ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด  และค่ายากลับบ้าน (ไม่เกิ...
รายละเอียด

การผ่าตัด Cataract : สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

การผ่าตัด Cataract : สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Phacoemulsification) ราคา 36,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้    นอนโรงพยาบาล 1 วัน พักเตียงรวม (ราคา 1,400 บาท/เตียง/วัน) ถ้านอนห้องเดี่ยว ห้อง Standard( ราคา 2,60...
รายละเอียด

กันยายน-2560

  โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี เรื่อง ขออนุมัติโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เราห่วงใย…หัวใจคุณ” ด้วย ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นวันหัวใจโลก  แผนกการตลาดจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับ “ วันหัวใจโลก ”  ขึ้นโดยกิจกรรม...
รายละเอียด

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ.สิริพร  วงศ์วารี สาขากุมารเวชศาตร์ระบบภูมิแพ้ ตารางออกตรวจ จันทร์ และพุธ  เวลา 17.00-19.00น. พุธ  เวลา 17.00-20.00น. แผนกผู้ป่วยนอก OPD3 โทร 045-429100 ต่อ  2523 , 2258   พญ.ปนัดดา  ดรุกาญจน์พฤติ สาขาอายุรกรรมโรคผิวหนัง ตารางออกตรวจ จันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30-19.30น. เสาร์    ...
รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น 1)โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต” จำนวน 5 ชุดในราคาพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ โปรแกรมที่ 1 “ ตรวจคัดกรอง…โรคไต ” (M6.1) 1. วัดความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่างกายโดยแ...
รายละเอียด