กันยายน-2560

  โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี เรื่อง ขออนุมัติโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เราห่วงใย…หัวใจคุณ” ด้วย ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นวันหัวใจโลก  แผนกการตลาดจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับ “ วันหัวใจโลก ”  ขึ้นโดยกิจกรรม...
รายละเอียด

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ.สิริพร  วงศ์วารี สาขากุมารเวชศาตร์ระบบภูมิแพ้ ตารางออกตรวจ จันทร์ และพุธ  เวลา 17.00-19.00น. พุธ  เวลา 17.00-20.00น. แผนกผู้ป่วยนอก OPD3 โทร 045-429100 ต่อ  2523 , 2258   พญ.ปนัดดา  ดรุกาญจน์พฤติ สาขาอายุรกรรมโรคผิวหนัง ตารางออกตรวจ จันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30-19.30น. เสาร์    ...
รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น 1)โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต” จำนวน 5 ชุดในราคาพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ โปรแกรมที่ 1 “ ตรวจคัดกรอง…โรคไต ” (M6.1) 1. วัดความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่างกายโดยแ...
รายละเอียด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ด้วยโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 045 – 429100 , 045-429111 สายตรง ER และหมายเลขโทรสารเป็น 045-429159 โดยจะใช้หมายเลขดังกว่าว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศ...
รายละเอียด

โรงพยาบาลอุบลรักษ์เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ทันตแพทย์, สมุหบัญชี ,พนักงานบัญชี, ร.ป.ภ และ พนักงานซักรีด

ทางโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้ ทันตแพทย์ปฎิบัติงานประจำ (Full time) 1 อัตรา (เพศ : ชาย หรือ หญิง) ตำแหน่ง ร.ป.ภ จำนวน 1 อัตรา ( เพศ : ชาย ) ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา (เพศ : ชาย) สมุหบัญชี  1 อัตรา ( เพศ : หญิง) พนักงานบัญชี 1 อัตรา...
รายละเอียด

เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีเปิดรับสมัครงาน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี    เพศ ชาย หรือ หญิง. อายุไม่เกิน 40 ป.ตรี    สาขาบัญชี – มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี.      ค่าจ้าง 50,000 บาท/เดือน   สมุห์บัญชี เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี...
รายละเอียด

โปลิโอ โรคที่กลับฟื้นคืนชีพ

โปลิโอ โรคที่กลับฟื้นคืนชีพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ผู้ป่วยโปลิโอจากการกลายพันธ์ของวัคซีนแบบหยอดใน ประเทศเพื่อนบ้าน  โดย กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของเชื้อโป...
รายละเอียด

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ  
รายละเอียด