โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี ”สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

โปรแกรมที่ 1  ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง (ABI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook: Ubonrak Thonburi Hospital        LINE ID : @ubonrak

118 total views, 4 views today

รับสมัครงาน ด่วน!

รับสมัครงาน ด่วน!

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งเภสัชกร ( Full time )

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4. ตำแหน่งแม่ครัว: ** ด่วน **

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ :

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรการบริบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุหลักสูตร 6 เดือน
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานทำความสะอาด: **ด่วน**

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20- 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

7,311 total views, 10 views today

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน โดยร้อยรวมใจสมทบทุนทรัพย์จากคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกคนเพื่อซื้อจักรยานให้น้องๆโรงเรียนห่างไกลทุรกันดาร ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนทั้งหมด 100 คัน เพื่อมอบให้น้องๆจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1.ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา ต.โนนค้อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

2. ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

3.ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

4.ศกร.ตชด.AIA ประเทศไทย บ้านป๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

5.ศกร.ตชด. AIA ประเทศไทย บ้านตาหวาน ต.แก้งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

โดยมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและคณะตัวแทนพนักงานโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มอบจักรยาน และเตียงผู้ป่วยประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และศูนย์แพทย์ ตชด.ที่ 22 ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีครูใหญ่ และตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ. ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

สัมมนาเตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0 ให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง”

โดยมีแพทย์หญิงวิชชุดา สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ในงานมีกิจกรรมร่วมเสวนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี  โดย พญ.วรางคณา แก้วพรหม  สูติ นรีแพทย์ และ นพ.บัลลังก์ ศรีกฤษณะรัตน์ กุมารแพทย์และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ร่วมทำ Work Shop กับคุณแอน อลิชา หิรัญพฤกษ์  หนังสือนิทานเล่มแรกของลูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่จัดทำด้วยตัวเองเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกรัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด
สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (หญิง) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak แอดเพื่อนเติม @ ข้างหน้าด้วยค่ะ

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบ 17 ปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำมูล และจุดที่มวลน้ำไหลผ่านทั้งเขตอำเภอเมือง และต่างอำเภอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนต้องอพยพครอบครัวมาพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดบริการ

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จึงได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงในเขตรอบๆโรงพยาบาลและในอำเภอเมือง เพื่อมอบอาหาร วัตถุดิบปรุงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ รวมทั้งตรวจรักษาเบื้องต้น และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว

Gallery:

23 total views, 1 views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน เราห่วงใย…หัวใจคุณ” ดูแลทุกจังหวะหัวใจ ของคนที่คุณรัก

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 เราห่วงใย… หัวใจคุณ  ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

พิเศษ!!!รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)
ราคาโปรโมชั่น    2,200 บาท

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
ราคาโปรโมชั่น    2,600 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30  กันยายน 2562


ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak แอดเพื่อนเติม @ ข้างหน้าด้วยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

177 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม เรารักแม่

มอบของขวัญให้คุณแม่ แทนความรักความผูกพัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด
เรารักแม่

 โปรแกรมที่ 1

คุณแม่สุขภาพดี ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2

เติมรัก ให้คุณแม่ ราคาโปรโมชั่น  4,100 บาท

 โปรแกรมที่ 3

คุณแม่ในดวงใจ ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดง (ABI&CAVI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD 2 part : Hip&Spine)   ราคาโปรโมชั่น    2,400 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

 

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 ตัวแทน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารสาธารณสุข แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว

?ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารแผนกสาธารณสุข
ดร.วันนะไช สาดตะกูน สาธารณะสุขแขวงจำปาสัก
ดร.กิดสะแหวง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก

?รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.คำสิง ผอ.รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.จันปะสง รองผอ.แขวงจำปาสัก

?รพ.ปากซอง
ดร.บัวลอน ผอ.รพ.ปากซอง
ดร.พอนสะหวัน รองผอ.รพ.ปากซอง
โดยคณะได้แนะนำโรงพยาบาล และประสานความร่วมมือระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแขวงจำปาสัก สปป.ลาวและ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้รับบริการ

?ทั้งนี้คณะตัวแทนโรงพยาบาลและผู้ประสานงานภาครัฐได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ผู้บริหารทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

?รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ขอขอบคุณ คุณพิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตัวแทนภาครัฐที่ได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Gallery

 

145 total views, no views today

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ตรวจคัดกรองมะเร็ง

 โปรแกรมที่ 1

Standard CANCER ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2

Male CANCER ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

 โปรแกรมที่ 3

Lady CANCER ราคาโปรโมชั่น 8,100 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak