เกี่ยวกับเรา

About Us

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ จด ทะเบียนให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534ตั้งอยู่เลขที่ 46/4  ถนนบูรพาใน  ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ10 พ.ค.2538  ขณะนี้ดำเนินงานมาได้ 20ปีผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย.2544>

-ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 2544

– ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่  2 ของ สรพ.เมื่อ 3 มี.ค. 2552, 30 ก.ย. 2554 และ 6 ธ.ค. 2555

– ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 3 ของ สรพ.เมื่อ21 ต.ค. 2557-20 ต.ค. 2559

– ผ่านการประเมินห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์เมื่อ 9 ม.ค.2555

– ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2555–13 พ.ค.2557

– ได้การรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด ล่าสุดได้รับเมื่อ มิ.ย.57 – มิ.ย.59

– มีการทำInternal Survey ทุกหน่วยงานและทุกทีม ปีละ1-2 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 24 – 25 มิ.ย.2558

 

สาขาที่ให้บริการ

ให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครบทุกสาขาหลักและรอง รวมทั้งการให้บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน การผ่าตัด การทำคลอด และการให้บริการผู้ป่วยหนัก มีแพทย์เฉพาะทาง

ด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบประสาทเด็กและลมชัก

  • ศัลยกรรมระบบสมองและประสาท
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
  • โสต ศอ นาสิก ลาริงส์วิทยา
  • รังสีแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์

 

บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่

– บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit)

– บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) 9 เตียง พร้อมห้องแยกโรคติดเชื้อ (Negative pressure) 1 ห้อง

– บริการห้องผ่าตัด 4 ห้อง (Operating Room) ซึ่งทำผ่าตัดได้ทุกสาขา ยกเว้นการผ่าตัดหัวใจ

– บริการห้องคลอดและทารกแรกคลอด (Labor & Newborn Unit)

– บริการหน่วยล้างไต (Hemodialysis)

– บริการกายภาพบำบัด และห้องเคาะปอด (Physical Therapy Unit)

– บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยระบบส่องกล้อง (Gastro-duodenoscope&Colonoscope,

ERCP, Rhino – laryngoscope, ENT- Endoscope )

– บริการตรวจปากมดลูกด้วยเครื่อง Colposcope with LEEP biopsy

– บริการผ่าตัดถุงน้ำดีทางหน้าท้องด้วยกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

– บริการผ่าตัดกะเทาะนิ่วในไตและท่อไต (URS&PCNL)

– บริการสลายนิ่วด้วยเครื่อง ESWL

– บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance)

– บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ และปอดด้วย (Echo, EST, ABI, Spirometry)

– บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) และบริการคลังเลือด (Blood Bank)

– บริการด้านรังสีวิทยาทั้งอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า (Ultrasound, CT Scan, MRI)

– บริการด้านความงามด้วย skin laser and CO2

– บริการวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer) และตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 ศูนย์โรคทางเดินหายใจเด็ก

ศูนย์โรคไต และการทำ Hemodialysis

– มีห้องไตเทียม 2 ห้อง ที่ทำการฟอกเลือดมายาวนานกว่า 18 ปี

– มีเครื่องไตเทียม 40เครื่อง

ศูนย์การตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยกล้อง

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์โรคหัวใจ