Day

พฤษภาคม 28, 2019

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน “เรารักไต

ไตเสื่อม ไตวาย รู้ได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักไต”

โปรแกรมที่ 1

ตรวจคัดกรองโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

โปรแกรมที่ 3

ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมที่ 4

ประเมินและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,100 บาท

โปรแกรมที่ 5

ตรวจคัดกรองนิ่วไตและติดตามโรคไต ราคาโปรโมชั่น 4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจ

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์

  • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

 

733 total views, 1 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...