Day

เมษายน 26, 2019

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤษภาคม

เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

รู้ทัน…ป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เพชฌฆาตเงียบ…ที่คุณต้องเฝ้าระวัง

 โปรแกรมที่ 1 ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย ราคาโปรโมชั่น  800 บาท

โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม พิเศษ!!!

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)      ราคาโปรโมชั่น    600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)    ราคาโปรโมชั่น   1,000 บาท

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

รายการตรวจ ราคาโปรโมชั่น

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak
เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

747 total views, 3 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...