Day

พฤศจิกายน 7, 2018

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ Military region 4 Hospital Cambodia

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ Military region 4 Hospital Cambodia

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และพญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายยริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี รวมเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวนทั้ง 26 คน เป็นแพทย์ 5 ทันตแพทย์ 1 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 20 คน มอบโทรทัศน์สีจอแบน สมาร์ททีวี 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องรับรองแขก VIP ตรวจคนเข้าเมือง ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง มอบให้ หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 3 กรมทหารพราน จ.ศรีสะเกษ

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจแล้วได้เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา 5-6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการ CSR สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายทหารเสียมเรียบ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ณ จังหวัดเสียมเรียบ และ แขวงอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย และร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดเทวา จังหวัดเสียมเรียบ และวัดอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย

Gallery:

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี “บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
โทร: 045–429100
เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th
คุยสดกับเรา http://www.ubonrak.co.th/#cool-fb-chat
ติดตามเรา https://www.facebook.com/Ubonrak-Thonburi-Hospital-111133668943475/
ถาม-ตอบ Line@ubonrak

488 total views, no views today

รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากร 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ) จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
2. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ) จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
3. ตำแหน่งเภสัชกร ( Full time ) จำนวนหลายอัตรา (เพศชาย / เพศหญิง )
4. ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
5. ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
6. ตำแหน่งพนักงานซักรีด 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ) จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )

คุณสมบัติ:
-เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ) จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )

คุณสมบัติ:
-เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งเภสัชกร ( Full time ) จำนวนหลายอัตรา (เพศชาย / เพศหญิง )

คุณสมบัติ:
-เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / เภสัชศาสตรบัณฑิต
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4. ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )

คุณสมบัติ:
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.6
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )

คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งพนักงานซักรีด ( เพศชาย/หญิง )

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.3
2. เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3. เพศชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย


ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
ในวันทำการ จ–พฤ เวลา 08.00น. –18.00น. / วันศุกร์ 08.00 –17.00 น.
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

สมัครร่วมงานกับเรา ที่นี่ค่ะ

ร่วมงานกับเรา

4,763 total views, 4 views today

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลุง : ทำไมไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่เว้นแต่คุณหมอ พูดถึงแต่ “วัดไวท่อนทราย” วัดนี้มีพระดีรึแม่หนู

พยาบาล : …???
การวัด Vital Sign คือ กรตรวจวัดสัญญาณชีพ หรือสัญาณที่บ่งบอกถึงการมีชีวิต เป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงความปกติ หรือผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย 4 ตัว

1. ชีพจร แสดงถึง อัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse/Pulse Rate ย่อ P หรือ PR)
2. ความดันโลหิต (Blood Pressure ย่อ BP)
3. การหายใจ ( Respiratory Rate)
4. อุณหภูมิ( Body Temperature ย่อ T)

ถาม : การวัดส่วนสูงและน้ำหนักมีความจำเป็นหรือไม่เมื่อมาตรวจสุขภาพ

ตอบ : มีความจำเป็น เนื่องจาก น้ำหนัก และส่วนสูงใช้คำนวณ Body Mass Index (BMI) ค่าความหนาของร่างกาย ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคำนวณได้จาก การใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกกำลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังสูตรต่อไปนี้

สูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม และสูง 160 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 65
(1.60)2
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 20.31

เรื่องศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพที่พบได้บ่อย

สามารถดูรายละเอียด รายการตรวจสุขภาพประจำปี 29 ข้อ ได้ที่ http://www.ubonrak.co.th/portfolio/29-annual-health-check-ups/

คำแนะนำเพื่อเตรียมตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ หากกระหายน้ำหรือหิวน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าเล็กน้อย
2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย
3. ผู้รับการตรวจที่เป็นสุภาพสตรีไม่ควรเข้ารับการตรวจฯระหว่างมีประจำเดือน ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
4. ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
5. กรณีมีรายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนต้องงดอาหารต่อ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ
6. หลังจากเจาะเลือดและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนแล้วสามารถรับประทานอาหารได้
7. กรณีมีตรวจหัวใจแบบวิ่งสายพาน ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบ และชุดกีฬามาด้วย เพื่อความสะดวกในการวิ่งสายพาน
8. การเก็บปัสสาวะ ให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนแล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง(midstream urine) สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน ไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
9. สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ควรงดตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก(สามารถตรวจอัลตร้าซาวด์ได้) และมะเร็งปากมดลูก กรณีสงสัยตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
10. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม โทร 045-429100 ต่อ 1426-7 ต่อ 1426-7 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

ด้วยความปารถนาดีจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
“บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
Service by Heart Care as Our Family
โทร. 045 – 429100
เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th
Line@ubonrak

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

294 total views, 1 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...