Day

พฤศจิกายน 1, 2018

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน พฤศจิกายน

สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยเบาหวาน  ปกติ 5,190 บาท โปรโมชั่น 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI    ราคาปกติ 1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook : Ubonrak Thonburi Hospital       Line@ubonrak

724 total views, 1 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...