ห้อง Standard (2,600.-)

ค่าห้อง 2,600.-.-

ค่าบริการพยาบาล 450.-

ค่าอาหาร 350.-

 

 

About the Author

Leave a Reply