ชวนคุณบอกรัก ด้วยของขวัญสุขภาพจากใจ

ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด “อุบลรักษ์..รักคุณ”

ชวนคุณบอกรัก ด้วยของขวัญสุขภาพจากใจ

รายการตรวจ

โปรแกรมที่ 1 รักคุณ ด้วยหัวใจ โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ ดุจญาติสนิท(ชาย) โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ ดุจญาติสนิท(หญิง)

1. วัดความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่างกายโดยแพทย์

(PE)

*

*

*

2. เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ

(CHEST X-RAY)

*

*

*

3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

(UA)

*

*

*

4. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

(CBC)

*

*

*

5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

(FBS)

*

*

*

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด

(Cholesterol)

*

*

*

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด

(Triglyceride)

*

*

*

8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

(LDL- Cholesterol) 250

*

*

*

9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

(HDL- Cholesterol) 240

*

*

*

10. ตรวจการทำงานของตับ

(SGPT)

*

*

*

11. ตรวจการทำงานของไต

(Creatinine)

*

*

*

12. ตรวจกรดยูริกในเลือด

(Uric Acid)

*

*

*

13 .ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

*

*

*

14. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)

*

*

*

15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

(EKG)

*

*

*

16. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน/ล่าง

(U/S Whole Abdomen) 1,300

*

*

*

17. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

(CEA)

*

*

18. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

(AFP)

*

*

19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

(PSA)

*

20.ตรวจหามะเร็งรังไข่

(CA 125)

*

ราคาปกติ

4,340

5,580

5,530

ราคาโปรโมชั่น 3,400

4,280

4,240

สิทธิพิเศษ สำหรับโปรแกรมที่ 1 รักคุณ ด้วยหัวใจ
ราคาตรวจสุขภาพคู่ จากราคาปกติ 8,680 บาท ลดเหลือ 6,700 บาท
สิทธิพิเศษโปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ ดุจญาติสนิท
ราคาตรวจสุขภาพคู่ชาย+หญิง จากราคาปกติ 11,110 บาท ลดเหลือ 8,420 บาท
ราคาตรวจสุขภาพคู่ชาย+ชาย จากราคาปกติ 11,160 บาท ลดเหลือ 8,460 บาท
ราคาตรวจสุขภาพคู่หญิง+หญิง จากราคาปกติ 11,060 บาท ลดเหลือ 8,380 บาท
About the Author

Leave a Reply